CENTRALNE OGRZEWANIE WODNE

7 lutego 2017 0

Ogrzewanie wodne polega na tym, że w jednym kotle (lub kilku) ogrzewa się wodę do temperatury dość wysokiej, lecz niższej od 100°C. Ogrzana w ten […]

POMPY

6 lutego 2017 0

W domkach jednorodzinnych z własnym ujęciem wody ze studzien stosuje się do pompowania pompy ręczne i pompy o napędzie mechanicznym. Teoretyczna wysokość ssania przez pompy […]

ZASADNICZE RODZAJE KONSTRUKCJI PIECÓW

5 lutego 2017 0

Piece do ogrzewania lokalnego zwykle mają następujące podstawowe części składowe: palenisko, popielnik, kanały wewnętrzne i obudowę zewnętrzną. W palenisku wytwarzane jest ciepło przez spalanie opału, […]

Ogrzewanie

3 lutego 2017 0

Urządzenia ogrzewcze można podzielić na urządzenia lokalne i centralne. W ogrzewaniach lokalnych spalanie paliwa i przekazywanie powstającego przy tym ciepła do ogrzewanego pomieszczenia odbywa się […]

Słowo wstępne

Poza blokowym budownictwem mieszkaniowym, którego inwestorami jest państwo i spółdzielczość, rozwija się równorzędnie spółdzielcze lub indywidualne budownictwo domków jednorodzinnych. Tego typu budownictwo rozwija się szczególnie w miejscowościach znajdujących się w pobliżu dużych miast przy zapewnionej dobrej komunikacji podmiejskiej, poza tym w osiedlach o różnym charakterze i w pobliżu nich.

Bardzo ważnym zagadnieniem w użytkowaniu domków jednorodzinnych jest zapobieganie przedwczesnemu ich niszczeniu i utrzymanie ich w pełnej zdolności eksploatacyjnej. Wiąże się z tym właściwa eksploatacja przez użytkowników wszystkich instalacji i urządzeń, w jakie wyposażone są domki, umiejętna ich konserwacja i w porę przeprowadzony remont bieżący. I tutaj właśnie niezbędne są usługi budowlane.

 • EKSPLOATACJA I KONSERWACJA PIECÓW

  Jako paliwo do pieców hermetycznych opalanych okresowo służ węgiel, a do pieców stałopalnych koks. Jako materiał palny do rozpalania pieca służy krótkie, porżnięte (o dług. […]

 • CENTRALNE OGRZEWANIE POWIETRZNE

  Centralnym ogrzewaniem powietrznym nazywa się urządzenie, w którym czynnikiem przenoszącym ciepło jest powietrze. Powietrze podgrzewane w specjalnej nagrzewnicy kierowane jest kanałami bezpośrednio do poszczególnych pomieszczeń, do […]

 • PRZYBORY KANALIZACYJNE

  W domkach jednorodzinnych przybory sanitarne są zasadniczą częścią całej wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. Przybory przyjmują zużytą wodę z zanieczyszczeniami, która przechodzi następnie przez zabezpieczenia syfonowe do […]

 • PIECE MIESZKANIOWE PRZENOŚNE

  Piece przenośne wykonywane są z cegły i kafli, w obramowaniu z kątowników stalowych lub bez tego obramowania. Są to przeważnie piece kanałowe jednozwrotne z multiplikatorami […]